Położenie geograficzne


         Na starej mapie austriackiego kartografa wojskowego majora Friedricha von Miega (zob. mapa poniżej z lat 1779-1782), wśród okolicznych miejscowości, usytułowana jest także Sowina. Dla zwrócenia uwagi czytelnika, wybrano do analizy niektóre charakterystyczne elementy, które w obecnie mają znacznie inny wygląd w terenie.
Józefińska mapa Królestwa Galicji i Lodomerii Friedricha von Miega z lat 1779-1782 w skali 1:28800, z uwzględnieniem Brzostku i okolic, sygn. BIXa390, col. XI, section 076; Źródło: ks. Stanaszek Bogdan, Z dziejów Brzostku. Wydarzenia i ludzie, Brzostek 2008, s. 43-44

  • lokalizacja młyna wodnego (dziś przysiółek "Młynisko"); 
  • "krzyża" (dziś "Rzym"
  • "kapliczki" (stoi do dziś na posesji Bonczarów w "Kozówce"). 
Należy zwrócić uwagę na drogi (kolor brązowy). W niektórych miejscach, w porównaniu ze współczesnymi, dróg nie było (np. na "Przymiarki" czy od dworu w stronę Sowiny Górnej) lub są wyraźnie widoczne, np. od dworu przez potok-strumyk w stronę "Rzymu"

Natomiast mapa poniżej, z 1855 roku przedstawia już nieco inne informacje.
Mapa ta zawiera następujące informacje, które oznaczono na mapie cyframi: 1 - krzyż (może kapliczka na granicy z Bieździedzą); 2 - kapliczka w Sowinie Dolnej; 3 - koniec drogi przy dworze; 4 - dwór; 5 - krzyż na "Przymiarkach"; 6 - krzyż na granicy z Januszkowicami; 7 - krzyż w "Rzymie"; 8 - zabudowania folwarku "Rzym"; 9 - droga na "Kołkówce"; 10 - droga z Januszkowic przez "Rzym" do Bieździedki; 12 i 13 - drogi; 14 i 15 - krzyże (kapliczki) w "Kozówce". Domostwa (kolor czerwony) rozmieszczone są nie przy drogach, a przy potokach i strumykach, co świadczy o starym osadnictwie powiązanych z tzw. hydronimią (osadnictwo w dorzeczach rzek)
Na powyższej mapie z 1888 roku, dodatkowo zaznaczone obiekty, których nie ma na szkicu do mapy von Miega, a rozbieżność czasowa to ok. 6-8 lat. Zatem już tutaj widać rozwój niektórych elementów: drogi, obiekty sakralne, czy domostwa. Interpretując tę mapę stwierdzić należy: wyraźnie pokazana głboka niecka w której leży wieś, którą wyznaczają ją wzniesienia okalające Sowinę (patrząc od lewej: 365 "Przymiarki"; 404 "Januszkowice"; 426 i 326 "Rzym" i wzniesienia "Magorówka") oraz 287 punkt najniżej położony w okolicy "mostu". W niecce wyraźne wyżłobienia a w nich Potok Bieździada i strumyki (oznaczenie - kolor niebieski). Sieć dróg, których na mapie von Miega nie było. Dwór-folwark (Meierhof) oznaczony "M:H". Nowe obiekty sakralne: jedyna w tym czasie kapliczka (centrum) i krzyże ("Przymiarki", "Kołkówka", "Kozówka"). Porównywalna ilość "dymów" czyli domostw (oznaczono - kolor czerwony). Wyraźne granice Sowiny zbliżone do tych, jakie umieszczono na "szkicu" do mapy von Miega (są porównywalne z dzisiejszymi).
Powyższa analiza w oparciu o trzy mapy z lat 1779, 1855 i 1888 to szereg informacji o naszej wsi, z których można wysnuć wiele wniosków. Zasadniczy wniosek, to: Sowina w przeciągu tych lat ulega znacznemu przeobrażaniu; powstają dodatkowe zabudowania, drogi i obiekty kultu (kapliczki i krzyże).
Strona www za darmo dla Ciebie!